عملکرد هیات مدیره فعلی، نمره قبولی می گیرد

عطا حسینی عضو هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران در گفتگو با روابط عمومی، روند پیشبرد امور در اتحادیه چاپخانه داران تهران را در مقایسه با سنوات گذشته مثبت ارزیابی کرد و گفت: معتقدم در  ارزیابی عملکرد هیات مدیره فعلی باید همه جوانب را درنظر گرفت و نمره قبولی را به آن داد.

وی به اقدامات صورت گرفته در دوره فعلی اتحادیه چاپخانه داران اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه هیات مدیره جدید به منظور پیگیری امور محوله، چندین اقدام را به صورت همزمان در دستورکار خود قرار داد، از این رو دستیابی به نتایج موثر و مثبت کمی زمان بر شد ازجمله می توان به راه اندازی وب سایت اطلاع رسانی اتحادیه چاپخانه داران اشاره کرد.

حسینی اولویت سنجی را یکی از راهکارهای موثر در پیشبرد امور محوله عنوان کرد و ادامه داد: معتقدم اولویت سنجی برای انجام بسیاری از اقدامات می تواند با نتایج مثبت تری همراه باشد، ضمن اینکه لازم است همکاری، تعامل و همراهی اعضای اتحادیه در این بین همواره حفظ شود و ارتقا یابد.

وی به مشکلات اقتصادی که کشور با آن مواجه است، اشاره کرد و گفت:  به واسطه محدودیت های ناشی از تحریم،  پاسخگویی به بخشی از مشکلات از عهده اتحادیه چاپخانه داران، اعضای هیات مدیره و به طور کلی صنف چاپ خارج است. برهمین اساس نمی توان انتظار داشت این معضلات در کوتاه مدت از میان برداشته شود و رونق و جهش تولید قابل توجهی در این عرصه روی دهد.

به گفته حسینی اعضای هیات مدیره اتحادیه چاپخانه داران، برای حل مشکلات و مسائل به وجود آمده در صنف چاپ جلسات متعددی را برگزار می کند اما برخی برگزاری این جلسات را بی تاثیر می دانند و آن را اقدامی نمایشی تلقی می کنند در صورتی که اینطور نبوده و ما توانسته ایم به بخش قابل توجهی از مشکلات و مسائل در خلال برگزار این جلسات رسیدگی کنیم.