انتخابات شفاف، راهکار برون رفت تعاونی از خطر تعطیلی

نائب رئیس اتحادیه چاپخانه داران با ابراز تاسف از آنچه که به گفته او “وضعیت نگران کننده و نیمه تعطیل شرکت تعاونی” می خواند، اظهار امیدواری کرد: با برگزاری یک انتخابات شفاف جهت روی کار آمدن هیات مدیره جدید در تعاونی، می توان سرمایه این شرکت را به گونه ای …


لغو بخشنامه مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم

به آگاهی می رساند؛ پیرو لغو بخشنامه مهلت مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی، از این پس مرور زمان مالیاتی برای جرایم مقرر در موارد فوق و مهلت ماده 157 قانون یاد شده، پنج سال از تاریخ انقضای مهلت ارسال یا ارائه فهرست معاملات خواهد بود.


بیمه مسئولیت کارفرما

بیمه مسئولیت کارفرما درقبال کارکنان بیمه ایران مانند تمام بیمه نامه های زیرشاخه بیمه مسئولیت باگسترش جوامع توسعه یافت وامروزه جزء لاینفک هرشغلی محسوب می شود