آبرنگ

نام تجاری: آبرنگ
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: اسماعیل زکی زاده
نشانی: میدان امام خمینی ، خیابان فردوسی جنوبی ، پاساژ سیما ، پلاک 151 ، طبقه 1 واحد 30
شماره پلاک: 151
کد پستی: 1144613178
تلفن: 33988056
تلفن همراه: 09126213849
Edit