آتیله سبز

نام تجاری: آتیله سبز
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: رضا هاشم لو
نشانی: 20 متری ابوذر (فلاح سابق )خیابان سجاد شمالی
شماره پلاک: 104
کد پستی: 1361986471
تلفن: 66217546
تلفن همراه: 09122159297
Edit