آرمین

نام تجاری: آرمین
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: مهدی ماهانی
نشانی: فردوسی جنوبی نبش باربد پاساژ صدا و سیماطبقه اول
شماره پلاک: 35
کد پستی: 1144613173
تلفن: 33117067
تلفن همراه: 09126143568
Edit