آرن

نام تجاری: آرن
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: غلامحسین استوی
نشانی: نظام آباد خ یزدی خ داود دهقانی
شماره پلاک: 81
کد پستی: 1615753158
تلفن: 77551119
تلفن همراه: 09122903318