آرپاک

نام تجاری: آرپاک
رسته:
مدیر عامل: مسعود کواکب
نشانی: خیابان دماوند ، خیابان سازمان آب ، کوچه ششم غربی
شماره پلاک: 17
کد پستی: 1658956391
تلفن: 77338207
تلفن همراه: 09122114113