آسمان شایان

نام تجاری: آسمان شایان
رسته:
مدیر عامل: حمید حیدربیک نژاد
نشانی: ظهیرالاسلام،ساختمان شقایق،زیرزمین
شماره پلاک: 7
کد پستی: 1146913141
تلفن: 33922606
تلفن همراه: 09121116947