( ابوالفتحیان )

نام تجاری: ( ابوالفتحیان )
رسته: فروشگاه ملزومات چاپ
مدیر عامل: حسین ابوالفتحیان
نشانی: خیابان لاله زار نو، ساختمان شماره 3 البرز
شماره پلاک: 624(طبقه اول،واحد43)
کد پستی: 1145656158
تلفن: 66717629
تلفن همراه: 09128148144