احسان

نام تجاری: احسان
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: احسان غلامرضائی طرخورانیغلامرضائی طرخورانی
نشانی: میدان امام خمینی ، خ فردوسی جنوبی ، پاساژ سیما ، طبقه دوم واحد 69
شماره پلاک: 151
کد پستی: 1144613187
تلفن: 33975713
تلفن همراه: 09126723276