اختر

نام تجاری: اختر
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: غلامحسن قدیمی
نشانی: انقلاب بین فرصت و رامسر طبقه فوقانی
شماره پلاک: 545
کد پستی: 1581937718
تلفن: 88824248
تلفن همراه: 09121276544
Edit