اخوت

نام تجاری: اخوت
رسته:
مدیر عامل: علی دژآگاه
نشانی: سعدی شمالی ، خیابان شهیدمصباح ، پاساژ نمونه
شماره پلاک: 130 ( داخلی7 )
کد پستی: 1146674618
تلفن: 33907779
تلفن همراه: 09123361290