ارجمند

نام تجاری: ارجمند
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: غلا محسین جلالیان دره
نشانی: خیابان 17 شهریور مقابل ورزشگاه شهید کابلی
شماره پلاک: 36
کد پستی: 1159713783
تلفن: 33126615
تلفن همراه: 09122440931
Edit