ارسباران

نام تجاری: ارسباران
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: علی محمّدی نسب
نشانی: خیابان ظهیرالاسلام ، چهارراه شهید مصباح ، پاساژگوهری نسب ، زیرزمین
شماره پلاک: ( 4و 3)
کد پستی: 1147913963
تلفن: 77522430
تلفن همراه: 09123119125