اسوه هنر

نام تجاری: اسوه هنر
رسته:
مدیر عامل: حجت خلعتی
نشانی: خیابان سمیه نرسیده به خ مفتح طبقه منفی یک
شماره پلاک: 105
کد پستی: 1581766611
تلفن: 88832466
تلفن همراه: 09125727872