اسپادانا

نام تجاری: اسپادانا
رسته: طراحی گرافیک فلکس
مدیر عامل: علیرضا 'فتحیان
نشانی: جاده دماوند ، خیابان اتحاد، خ نوزدهم غربی ،
شماره پلاک: 44
کد پستی: 1658865411
تلفن: 77353752
تلفن همراه: 09122707651
Edit