اسپاد

نام تجاری: اسپاد
رسته:
مدیر عامل: مرتضی ثابت
نشانی: بزرگراه 65 متری فاح بن بست 21 ساختمان انبار خانه کارگرپلاک 15
شماره پلاک: 15
کد پستی: 1387646451
تلفن: 02166827830
تلفن همراه: 09126658928