افرا

نام تجاری: افرا
رسته:
مدیر عامل: مهرداد افراسیاب تهرانی
نشانی: خیابان صف ، کوچه هاشمی
شماره پلاک: 26،24،28
کد پستی: 1146735716
تلفن: 33903356
تلفن همراه: 09121719909