افرنگ

نام تجاری: افرنگ
رسته:
مدیر عامل: حسین حسینی
نشانی: خیابان کارگرجنوبی،اول خیابان آذربایجان غربی
شماره پلاک: 179
کد پستی: 1318795611
تلفن: 66432212
تلفن همراه: 09121160928