اقبال توانا

نام تجاری: اقبال توانا
رسته:
مدیر عامل: محمدعلی اقبال
نشانی: میدان امام خمینی خیابان فردوسی جنوبی پاساژ26 پلاک 54
شماره پلاک: 54
کد پستی: 1136947811
تلفن: 66459057
تلفن همراه: 09121197894