اقیانوس آبی

نام تجاری: اقیانوس آبی
رسته:
مدیر عامل: منصور رضا
نشانی: یافت آباد ، میدان معلّم ، بلوار مدائن ، نبش میدان شهید انصاری
شماره پلاک: 50
کد پستی: 1374113684
تلفن: 66291355
تلفن همراه: 09121725128