البرز

نام تجاری: البرز
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: علی اکبر محمدی شادپور
نشانی: خیابان لاله زارنو،کوچه کاخ،پاساژگوهری
شماره پلاک: 43
کد پستی: 1145935678
تلفن: 33118022
تلفن همراه: 09121461317