الجواد

نام تجاری: الجواد
رسته:
مدیر عامل: حسینعلی دهقان
نشانی: خیابان امیرکبیر،چهارراه سرچشمه،پاساژکبیر،طبقه تحتانی
شماره پلاک: 234
کد پستی: 1117666457
تلفن: 33982517
تلفن همراه: 09362549120