امینی

نام تجاری: امینی
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: بهنام امینی
نشانی: خیابان فردوسی نبش باربد پاساژ صدا و سیما طبقه اول
شماره پلاک: 48
کد پستی: 1144613156
تلفن: 33992968
تلفن همراه: 09122044462
Edit