( امین )

نام تجاری: ( امین )
رسته: چاپ دیجیتال
مدیر عامل: علی علیوندانزابی
نشانی: خیابان فاطمی، روبروی سازمان آب
شماره پلاک: 227 ( زیر زمین )
کد پستی: 1414657811
تلفن: 88965988
تلفن همراه: 09126196773