امین

نام تجاری: امین
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: حسینعلی خرمی امین
نشانی: خیابان خاوران خ عارف جنوبی
شماره پلاک: 4
کد پستی: 1771733933
تلفن: 33034527
تلفن همراه: 09121425691
Edit