اهل قلم

نام تجاری: اهل قلم
رسته:
مدیر عامل: علی حدیدی
نشانی: خیابان استادمطهری،خیابان لارستان،کوچه افتخار
شماره پلاک: 48
کد پستی: 1595835146
تلفن: 88910287
تلفن همراه: 09123856865