اورامان

نام تجاری: اورامان
رسته:
مدیر عامل: امیر رحیمی
نشانی: حکیمیه خیابان سازمان آب خ شیدایی 5غربی
شماره پلاک: 38
کد پستی: 1658963661
تلفن: 77359985
تلفن همراه: 09121145376