اورانوس

نام تجاری: اورانوس
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: مهدی مولائی
نشانی: خیابان جانبازان غربی -خیابان حیدری (لشگر )
شماره پلاک: 403
کد پستی: 1636617921
تلفن: 88426489
تلفن همراه: 09121994833
Edit