ايران گرافيك

نام تجاری: ايران گرافيك
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: وحيد فراهاني
نشانی: خيابان لاله زارنو ، كوچه پيرنياي دو
شماره پلاک: 62
کد پستی: 1145845114
تلفن: 33914892
تلفن همراه: 09121762789