ايمان

نام تجاری: ايمان
رسته: خدمات چاپ (چاپخانه)
مدیر عامل: مسعود كربلائي احمدهراتي
نشانی: خيابان سعدي شمالي كوچه شهيد امين زاده
شماره پلاک: 31
کد پستی: 1145958813
تلفن: 22273932
تلفن همراه: 09125035059