اکباتان

نام تجاری: اکباتان
رسته:
مدیر عامل: قدرت اللّه سلطانی
نشانی: میدان بهارستان ، خیابان اکباتان
شماره پلاک: 43
کد پستی: 1141655179
تلفن: 33911573
تلفن همراه: 09121161178