اکبری

نام تجاری: اکبری
رسته:
مدیر عامل: ابوالفضل اکبری احمد آبادی
نشانی: خیابان 15 خرداد شرقی ، روبروی بانک صادرات، پلاک 60
شماره پلاک: 60
کد پستی: 1166783165
تلفن: 02133556583
تلفن همراه: 09122238122