اکسیر

نام تجاری: اکسیر
رسته:
مدیر عامل: سیداحمد اسدی
نشانی: خیابان شهیدآیت اللّه مدنی جنوبی، خیابان شهیدمحمودی
شماره پلاک: 413
کد پستی: 1641648916
تلفن: 77554012
تلفن همراه: 09121362295