ایرانیان

نام تجاری: ایرانیان
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: علی جان محمدی
نشانی: خاک سفید خ آرمان خ اصغر احمد خانی
شماره پلاک: 5
کد پستی: 1657944814
تلفن: 77350068
تلفن همراه: 09122111375