ایران ما

نام تجاری: ایران ما
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: کیومرث آقا رضی درمنی
نشانی: خیابان شهید نامجو بعد از خیابان خواجه نصیر
شماره پلاک: 263
کد پستی: 1618713117
تلفن: 77621007
تلفن همراه: 09121990017
Edit