ایران مصور

نام تجاری: ایران مصور
رسته:
مدیر عامل: عبّاس رامی مقدم
نشانی: خیابان انقلاب اسلامی ، نرسیده به میدان فردوسی ، خ پارس پلاک 6
شماره پلاک: 6
کد پستی: 1131873716
تلفن: 66756890
تلفن همراه: 09123124750