ایران نصب

نام تجاری: ایران نصب
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: حسن سوقندی
نشانی: خ سازمان آب خ کاظم نشوه بن بست یکم غربی
شماره پلاک: 21
کد پستی: 1658966851
تلفن: 77339253
تلفن همراه: 09125599722