( ایران نوین پایدار )

نام تجاری: ( ایران نوین پایدار )
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: حمیدرضا قصوری کاشی
نشانی: جاده مخصوص کرج ، کیلومتر 17 ، خیابان داروپخش ، کوچه هشتم
شماره پلاک: 23
کد پستی: 1397116631
تلفن:
تلفن همراه: 09121039695