ایرج

نام تجاری: ایرج
رسته:
مدیر عامل: سیدحسن سرشار
نشانی: خیابان لاله زارنو،کوچه اصغراولادی
شماره پلاک: 14
کد پستی: 1145676846
تلفن: 66701231
تلفن همراه: 09122363922