بابک

نام تجاری: بابک
رسته: سازندگان قالب تیغهای برش و جعبه و کارهای چاپی
مدیر عامل: بابک شیرزادی
نشانی: خیابان انقلاب بین خ فروردین وفخررازی خ وحیدنظری کوچه فرزانه
شماره پلاک: 220
کد پستی: 1314714463
تلفن: 66491189
تلفن همراه: 09122408140