باران

نام تجاری: باران
رسته:
مدیر عامل: شمس اله ارجلو
نشانی: خ 15خردادبازارچه عودلاجان
شماره پلاک: 11
کد پستی: 1658765811
تلفن:
تلفن همراه: 09123727219