باران

نام تجاری: باران
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: فرهاد فتحی
نشانی: خ فردوسی جنوبی کوچه باربد پاساژ سیما
شماره پلاک: 156
کد پستی: 1144613146
تلفن: 33990491
تلفن همراه: 09123191854
Edit