باربد

نام تجاری: باربد
رسته: طراحی و برش شبرنگ
مدیر عامل: علیرضا قاسم لو دماوندی
نشانی: میدان امام خمینی خیابان فردوسی جنوبی کوچه باربد پلاک 62
شماره پلاک: 62
کد پستی: 1144844337
تلفن: 33992911
تلفن همراه: 09121887907