بالدار

نام تجاری: بالدار
رسته:
مدیر عامل: انور بالدار
نشانی: خ استاد مطهری خ لارستان زیرزمین
شماره پلاک: 4
کد پستی: 1595945111
تلفن: 88803619
تلفن همراه: 09123450672