( برادران شیری چالکی)

نام تجاری: ( برادران شیری چالکی)
رسته:
مدیر عامل: صفرمحمد شیری چالکی
نشانی: اتوبان افسریه، بین خیابان شهید ده حقی و شهید بقائی
شماره پلاک: 280
کد پستی: 1779735376
تلفن: 33825677
تلفن همراه: 09125194289