برجی

نام تجاری: برجی
رسته: فروشگاه ملزومات چاپ
مدیر عامل: علی برجی
نشانی: لاله زارجنوبی، باربدسرای لاله زار
شماره پلاک: 55(همکف)
کد پستی: 1144618766
تلفن: 33117699
تلفن همراه: 09121247534