بنان

نام تجاری: بنان
رسته: تابلو نویس و خطاط تابلو - نئون پلاستیک و پارچه ای
مدیر عامل: محمودرضا کوهستانی
نشانی: خ وحدت اسلامی بین چهارراه ابوسعیدوفرهنگ
شماره پلاک: 1066
کد پستی: 1193774739
تلفن: 55381201
تلفن همراه: 09127978029
Edit