بنر ایران زمین

نام تجاری: بنر ایران زمین
رسته: تابلو ساز نئون پلاستیک
مدیر عامل: سید بهمن هاشمی یزدی
نشانی: شهرک اکباتان مجتمع تجاری گلها شمالی طبقه اول
شماره پلاک: 165
کد پستی: 1396843567
تلفن: 44661044
تلفن همراه: 09121892776
Edit