بنفشه

نام تجاری: بنفشه
رسته: خدمات چاپ
مدیر عامل: علي كميشي
نشانی: جاده مخصوص كرج ، خيابان بيمه چهارم
شماره پلاک: 36
کد پستی: 1393734171
تلفن: 44666613
تلفن همراه: 09122873530